OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Úvod

Facebook

                          Knihy pre život - kresťanská literatúra

Vitajte na stránke: knihyprezivot.weblahko.sk.

Milí návštevníci, rada by som vám na tejto stránke predstavila moju tvorbu, a to knihy pre veľkých i pre malých čitateľov, ktoré bohato čerpajú z prameňa živej vody Božieho Slova, z pokladu Božej múdrosti, z Biblie. Formou poézie i prózy rozprávajú o nesmiernej Božej láske k človeku, o Jeho milosti, ponuke záchrany, priateľstva a pomoci na každý deň, o úžasnom pláne spásy, no aj o súde  a spravodlivosti, odhaľujú pôvod zla, hriechu i Božie riešenie, hovoria o viere, nádeji a hlavne o tom, čo je najdôležitejšie pre každodenný život človeka i pre večný život - poznať Boha, Stvoriteľa a Spasiteľa, Ježiša Krista (Ján 17,3). Pre deti ponúkam knihu úsmevných i poučných príbehov o mačičke Lily a o Hugy, o jej mačiatkach,tiež knižku plnú zdravia a farebných ilustrácií o ovocí, zeleninke a podobne. 

Veľmi si prajem, aby tieto knihy mohli byť na úžitok mnohým ľuďom, dospelým i deťom, na povzbudenie pre každodenný život viery, aj pomocou pri hľadaní tej správnej životnej cesty a zmyslu života. Samozrejme, tie najdôležitejšie rady, pomoc, povzbudenie je potrebné denne hľadať v knihe kníh – v Biblii.

Viac o mojich knihách i ukážky z nich nájdete aj na YouTube kanály:

Knihy pre život, Jana Nielsenová